Företag

Erbjud personalvård i form av ett spabad, vilket uppskattas av alla. Fullt avdragsgillt för företaget och förmånligt finansierat via leasing.

Vad är leasing?

Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa ett spabad utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter, företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. Det leasade spabadet utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter.

Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga att den dras som en kostnad. Leasingavgiften är normalt lika stor under hela leasingperioden beroende på gällande ränta, och kan därmed lätt budgeteras och anpassas till intäkterna. Leasing påverkar endast resultaträkningen då spabadet inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.

Månadskostnad och restvärde

Månadskostnaden påverkas av spabadets restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger lägre månadskostnad. Leasingen läggs upp så att objektets restvärde motsvarar markandsvärdet. Du kan även påverka månadskostnad och restvärde genom att t ex lägga in en förhöjd första leasingavgift.

Att hyra ett spabad

Att hyra ett spabad är fördelaktigt när man är intresserad av nyttjandet men inte ägandet. Med ett hyresavtal får du möjlighet till byte av spabadet alternativt komplettering under pågående hyrestid. Ju längre avtalet löpt, desto större utrymme finns det för uppgraderingar.

Till skillnad från leasing har du valet att lämna tillbaka spabadet efter avtalets slut, eller t ex byta till ett bad som just då passar era behov bättre. Personalstyrkan kanske har blivit större och då skulle ett större bad kanske passa bättre. Valet är helt upp till er.

Kontakta gärna oss för mer information kring hyra och leasing av spabad!